NEXA

Trådlös styrning är ett omfattande begrepp, och hela iden med System Nexa handlar om att på ett enkelt och bekvämt sätt reglera sina lampor eller ibland annan nätansluten enhet via fjärrkontroll alternativt med automation. Det kan många gånger vara miljövänligt och energisparande att på ett smidigt sätt slå av eller på sina lampor och det möjliggör också relativt enkla efterinstallationer utan åverkan på väggar och tak, man kan exempelvis skapa dimmerfunktion på en lampa som tidigare alltid lyst med full styrka, och i vissa fall kan det användas som säkerhetsprodukt i kombination med dörrklockor.

System Nexa består av ett antal sändare och mottagare som kan delas in enligt följande grupper.

Sändare exempelvis handburna fjärrkontroller och så kallade väggsändare.

Sensorer – Rörelsevakter, Magnetkontakter, Skymningsrelä, Signalförstärkare

Mottagare – Finns för fast installation eller som plug-in