KNX

För att göra det möjligt att styra all data mellan de olika komponenterna i fastigheten krävs det ett system som gör det möjligt för alla system i huset att kommunicerar via ett och samma språk: med andra ord, ett system som KNX.

Med KNX kan alla funktioner styras och övervakas i ett enda system.

Med KNX kan alla komponenter kopplas samman via Twisted Pair-kabel, radiovågor eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.

 Bussapparaterna kan vara antingen sensorer eller aktorer som behövs för styrning av belysning och solavskärmning till säkerhet, uppvärmning, ventilation, och luftkonditionering, övervakning, alarm, mätning samt energibesparning och även audio/video, vitvaror, etc. Alla dessa funktioner kan styras och övervakas genom ett enda system!