CONNECT

Connect från Schneider Electric

Connect radiosystem är ett intelligent och flexibelt trådlöst nätverk, där de anslutna apparaterna inte bara tar emot eller skickar signaler, utan även kommunicerar med varandra. Systemet använder routing-teknik, vilket innebär att signalen tar sig fram närmsta vägen, och har möjlighet att leta upp alternativa vägar, ex. vid tillfälliga störningar. Radioegenskaperna baseras på Z-wave standard och radiotrafiken sker på frekvensen 868 MHz som reserverats speciellt för korta sträckor och sändningstider, för att utesluta störningar från andra system eller apparater. Det, i kombination med att varje produkt är individuellt kodad, så är det aldrig några problem att köra flera system parallellt. Denna lösning gör Connect till ett mycket säkert, störningsfritt och flexibelt trådlöst system.