VÄGGUTTAG MED JORDFELSBRYTARE

Vägguttag med jordfelsbrytare

Om byggnadens elcentral eller en viss del i en byggnad inte är försedd med jordfelsbrytare,
kan åtminstone de viktigaste platserna förses med var sitt eluttag med jordfelsbrytare.
Uttagen med jordfelsbrytare är godkända för överkoppling till fler uttag.