RWC/LARM

RWC/LARM

Syftet med detta system är att serva rörelsehindrade och andra personer som är i behov av hjälp på toalettutrymmen. När någon trycker eller drar i snöret i dragkontakten, reagerar huvudapparaten på utsidan av toalettutrymmet med ett blinkande sken samt ett signalljud.
Alarmet är aktivt tills det blir bekräftat med återställningsknappen.Installationen kräver ingen speciell kunskap, finns inte heller behov av någon programmering i något av leden.