PERSONSKYDDSAUTOMAT

Personskyddsbrytare

Personskyddsbrytarna är tillverkade för att skydda mot överström, kortslutningsström samt även bryta mot jordfelsström. De är alla anslutningsbara från både över- eller undersida.

Produkterna som är en kombinerad dvärgbrytare och jordfelsbrytare, är godkända och certifierade enligt standard SS EN 61009.