KONTAKTORER

Kontaktorer

En kontaktor påminner om ett relä i sitt användningsområde men är bättre på att styra stora strömmar.En kontaktors märkström (belastningsförmåga) påverkas av vilken typ av belastning som ska anslutas och hur belastningen ska styras