SCHNEIDER

 Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarna är av elektromekanisk typ och fungerar utan yttre spänningsskällor.
De finns i 2P och 4P.Samtliga kan förses med hjälpkontakt för att indikera att jordfelsbrytaren löst ut.