HAGER

Hager lättmonterade jordfelsbrytare skyddar din elanläggning. De skyddar person och egendom vid direkt och indirekt beröring samt undviker risker genom isolationsfel. Alla tänkbara applikationer kan förses med ett passande skydd.