ABB

 Jordfelsbrytare skyddar genom att detektera eventuell läckström till jord.

De summerar hela tiden strömmarna i fas och nolla, eller i de tre faserna.