SCHNEIDER

 Automatsäkring (dvärgbrytare)

De finns i följande utförande:
B-kurva: för skydd av kablar och laster med låg inkopplingsström.
C-kurva: för skydd av belysnings- och värmekretsar samt motorer och större grupper av glödlampor eller lysrör. Tillåter kortvariga högre strömstötar.
D-kurva: för skydd av apparater med hög startström, ex.vis motorer och transformatorer.