HAGER

Hager automatsäkring dvärgbrytare 
Lättmonterade dvärgbrytare, 
Flera komponenter kan väljas antingen med QuickConnect-anslutning, som gör att efterdragning inte behövs, eller med klassisk skruvanslutning.