AUTOMATSÄKRINGAR

dvärgbrytare eller automatsäkring är en automatiskelektrisk strömbrytare som är avsedd att skydda en elektrisk krets från skador som orsakas av överström och kortslutning. Till skillnad från en säkring som utlöses en gång och sedan måste ersättas, kan en dvärgbrytare återställas för att sedan återuppta normal drift.