NORMPRODUKTER

Normprodukter


Om något fel inträffar i elsystemet slår elen av omedelbart, och det räddar liv och skyddar din egendom.
Detaljer:

- Brandskydd genom dvärgbrytare. (Automatsäkring)
- Skydd mot stötar genom jordfelsbrytare.
- Skydd mot skador på den elektroniska utrustningen genom överspänningsskydd.
- Det finns ytterligare funktioner, t.ex. central styrning av belysningen och elbesparande inställningar.